Những ưu đãi mới nhất

Khởi hành Tên chuyến đi   Số ngày Đô-la  

Oct 30, 2020

Sapa Easy Trek 2D3N bằng tàu hỏa

Hà Nội, Bản Ý Linh Hồ, vi-Lao Chai, Bản Tả Van, Bản Cát Cát, Lào Cai

3

US$ 190 US$ 123

Ends: 85h 16m 16s

10 chỗ còn lại

Nov 02, 2020

Chinh phục đỉnh Fansipan 2D3N bằng tàu hỏa

Hà Nội, Sa Pa, vi-Fansipan, Lào Cai

3

US$ 0 US$ 0

Ends: 181h 16m 16s

8 chỗ còn lại

Nov 02, 2020

Sapa Motorbiking và Homestay 2D3N bằng tàu hỏa

Hà Nội, Sa Pa, vi-Lao Chai, Bản Tả Van, vi-Nam Sai Village, Lào Cai

3

US$ 0 US$ 0

Ends: 181h 16m 16s

10 chỗ còn lại

Nov 01, 2020

Du thuyền Signature 2 ngày/ 1 đêm

Hà Nội, , vi-Thien Canh Son Cave, vi-Vung Vieng Fishing Village

2

US$ 196 US$ 127

Ends: 133h 16m 16s

12 chỗ còn lại

Oct 27, 2020

Du thuyền Paradise Luxury 2 ngày/ 1 đêm

Hà Nội, vi-Tuan Chau Harbor, vi- Sung Sot Cave, vi-Titop Island

2

US$ 282 US$ 183

Ends: 37h 16m 16s

10 chỗ còn lại

Oct 27, 2020

Du thuyền Paloma 2 ngày/ 1 đêm

Hà Nội, , vi-Thien Canh Son Cave, vi-Vung Vieng Fishing Village

2

US$ 162 US$ 105

Ends: 13h 16m 16s

8 chỗ còn lại

Oct 25, 2020

Du thuyền Halong Majestic 2 ngày/ 1 đêm

Hà Nội, vi-Tuan Chau Harbor, vi- Sung Sot Cave, vi-Titop Island

2

US$ 0 US$ 0

Ends: 10h 44m 44s

9 chỗ còn lại

Oct 28, 2020

Du thuyền Mon Cheri 2 ngày/ 1 đêm

Hà Nội, vi-Got Pier, Hang Sáng và hang Tối, vi-Hospital Cave

2

US$ 212 US$ 137

Ends: 61h 16m 16s

10 chỗ còn lại