Du thuyền Jahan

Du thuyền Jahan

- 23 Đánh giá

 • Dec 11, 2019
  US$1,074 US$859

  19

  43h 7m 7s

  -41%

  Du thuyền Jahan 4 ngày Sài Gòn - Phnom Penh

   

  Xem bản đồ

  7.7

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Sa Đéc - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH41

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$269

  From: US$1,074

  You save: US$733

  Giá gốc
  US$1,807
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$733
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$1,074

 • Dec 13, 2019
  US$1,360 US$1,088

  3

  28h 53m 53s

  -41%

  Du thuyền Jahan 5 ngày Siem Reap - Phnom Penh (giữa tháng 9- tháng 12)

   

  Xem bản đồ

  7.7

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Chhnang - Kampong Cham + thêm nữa - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH23

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$272

  From: US$1,360

  You save: US$930

  Giá gốc
  US$2,290
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$930
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$1,360

 • Dec 09, 2019
  US$1,360 US$1,088

  4

  67h 7m 7s

  -41%

  Du thuyền Jahan 5 ngày Phnom Penh - Siem Reap (giữa tháng 9 - tháng 12)

   

  Xem bản đồ

  7.3

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH21

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$272

  From: US$1,360

  You save: US$930

  Giá gốc
  US$2,290
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$930
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$1,360

 • Dec 10, 2019
  US$1,360 US$1,088

  14

  67h 7m 7s

  -41%

  Du thuyền Jahan 5 ngày Phnom Penh - Siem Reap (tháng 1 - giữa tháng 9)

   

  Xem bản đồ

  7.1

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$272

  From: US$1,360

  You save: US$930

  Giá gốc
  US$2,290
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$930
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$1,360

 • Dec 10, 2019
  US$1,360 US$1,088

  4

  43h 7m 7s

  -41%

  Du thuyền Jahan 5 ngày Siem Reap - Phnom Penh (tháng 1 - giữa tháng 9)

   

  Xem bản đồ

  7.9

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Cham - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH24

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$272

  From: US$1,360

  You save: US$930

  Giá gốc
  US$2,290
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$930
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$1,360

 • Dec 09, 2019
  US$2,300 US$1,840

  1

  67h 7m 7s

  -41%

  Du thuyền Jahan 8 ngày Sài Gòn - Siêm Riệp (Giữa tháng 9 - 12)

   

  Xem bản đồ

  7.6

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Phnom Penh - Kampong Cham - Kampong Chhnang - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$288

  From: US$2,300

  You save: US$1,575

  Giá gốc
  US$3,875
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$1,575
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$2,300

 • Dec 09, 2019
  US$1,074 US$859

  13

  67h 7m 7s

  -41%

  Du thuyền Jahan 4 ngày Phnom Penh - Sài Gòn

   

  Xem bản đồ

  7.6

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Sa Đéc - Cái Bè + thêm nữa - Mỹ Tho - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH42

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$269

  From: US$1,074

  You save: US$733

  Giá gốc
  US$1,807
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$733
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$1,074

 • Dec 09, 2019
  US$2,300 US$1,840

  13

  67h 7m 7s

  -41%

  vi-Jahan Cruise 8 days Saigon - Siem Reap (Jan - Mid Sep)

   

  Xem bản đồ

  7.6

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$288

  From: US$2,300

  You save: US$1,575

  Giá gốc
  US$3,875
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$1,575
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$2,300